Rok 2021


Tytuł zadania:

Fundacja Equinum. Zakup wyposażenia na potrzeby kontynuacji działalności kulturalnej.

Opis zadania:

Zakup sprzętu audio-wideo, komputerowego oraz wyposażenia estradowego do potrzeb działalności kulturalnej Fundacji Equinum. Z dotacji zakupione zostały m.in.: kamery wideo, mikrofony estradowe, sprzęt komputerowy do biura, oświetlenie sceniczne, sprzęt audio-wideo służący do rejestracji wydarzeń kulturalnych a także do ich transmisji na żywo w sieci Internet.

 

 

Zadanie realizowane w ramach programu Infrastruktura kultury 2021

Wartość dofinansowania: 30 000,00 zł

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego o Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 


Tytuł zadania:

Sztuka wolności – wolność sztuki.

Opis zadania:

Projekt współpracy Fundacji Equinum z Zakładem Karnym w Nowym Wiśniczu, z działającego przy nim Centrum Kształcenia Ustawicznego a także po raz pierwszy uczestniczącym we wspólnym przedsięwzięciu Muzeum Narodowym w Krakowie. Jest on kontynuacją działalności na rzecz edukacji kulturalnej osób wykluczonych prawnie.

Zadanie polegało na współpracy różnych środowisk – kustoszy Muzeum Narodowego w Krakowie, nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu, artystów muzyków i byłych osadzonych – uczestników poprzednich projektów którzy brali w nich udział podczas odbywania kary w ZK Nowy Wiśnicz.
Rezultatem projektu zamierzonego w formule online są cztery prezentacje przygotowane i przeprowadzone przez kustoszy oddziałów MNK prezentujących wybrane dzieła sztuki z zasobów Muzeum Narodowego w Krakowie. Każda prezentacja została zilustrowana dziełami wokalnymi i chóralnymi w interpretacji Cracow Singers, które tematycznie i stylistycznie korespondują z prezentowanym eksponatem czy kolekcją.

Zadanie realizowane w ramach programu Kultura Dostępna 2021

Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł

mkkd

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


Tytuł zadania:

Kolędy z cymeliów Benedyktynek Staniąteckich. Realizacja wydawnictwa fonograficznego.

Opis zadania:

Zadanie zakładało realizację premierowego wydawnictwa fonograficznego – nagrania niepublikowanych kompozycji – zbioru kolęd zapisanych w Kancjonałach Benedyktynek z Opactwa św. Wojciecha w Staniątkach. Proponowany do rejestracji – unikatowy repertuar tworzą wybrane utwory, które znajdują się w cennych rękopisach z lat 1535–1536, 1586, pocz. XVII w. i 1. poł. XVIII w. Kompozycje zarejestrowane zostaną w postaci oryginalnego zapisu a następnie w postaci opracowań wielogłosowych z towarzyszeniem instrumentów z epoki.

Zadanie realizowane w ramach programu Muzyczny ślad 2021

Wartość dofinansowania: 26 600,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.