Internationale Musikverlag Hans Sikorski

wydawnictwo nutowe

We współpracy z wydawnictwem Fundacja Equinum uczestniczyła w dwóch cyklach europejskich prawykonań światowej sławy kompozytorki Lery Auerbach, publikującej swoje kompozycje w wydawnictwie Sikorski.

Realizatorem prawykonań jest chór kameralny Cracow Singers

Chór realizował europejskie prawykonania kompozycji:

 

Share:
  • 454
  • 0