Gladius: Canterbury and Krakow Tales

Dokument wideo zrealizowany w konwencji korespondencji sztuk, przybliży konteksty historyczne i kulturowe średniowiecza. Dokument w warstwie muzycznej czerpie z muzyki polskiego i europejskiego średniowiecza napisanej ku czci św. Stanisława ze Szczepanowa oraz św. Tomasza z Canterbury.
Muzyka koresponduje w dokumencie z autorską realizacją obrazu, który czerpie z hagiografii obu świętych utrwalonej w sztukach wizualnych.

Premiera dokumentu udostępniona zostanie na stronie festiwalu CANTERBURY FESTIVAL 2020 – KENT’S INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL (www.canterburyfestival.co.uk)
Zadanie wpisuje się w obecne jubileusze:
– 990 rocznica urodzin oraz 940 rocznica męczeńskiej śmierci św. Stanisława ze Szczepanowa
– 900 rocznica urodzin oraz 850 rocznica męczeńskiej śmierci św. Thomasa Becketa

Wykonawcy:

Adam Nyk – koncepcja graficzna i realizacja
Nicholas Hodge – lektor
Cracow Singers – zespół wokalny
Karol Kusz – kierownictwo artystyczne

Katarzyna Freiwald – scenariusz i reżyseria

Organizator:
Fundacja Equinum

Partnerzy:

Kent’s International Arts Festival
Instytut Polski w Londynie

FINANCED BY THE MINISTRY OF CULTURE AND NATIONAL
HERITAGE FROM THE CULTURE PROMOTION FUND

Share:
  • 726
  • 2