Projekt pn. „Trzecie oko” zrealizowany został w 2023 roku w Muzeum Książąt Czartoryskich – oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie i polegał na stworzeniu nowego sposobu przedstawiania zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie dla zróżnicowanej grupy – uczniów klas licealnych z zespołu szkół w Świątnikach Górnych oraz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością narządu wzroku, które związane są ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Świstak” oraz ze stowarzyszeniem Fundacja Szansa – jesteśmy razem (wcześniej Fundacja Szansa dla niewidomych).

Założeniem projektu było stworzenie przestrzeni odbioru sztuki, która przekracza granice zmysłów. Innowacyjne oprowadzenie łączyło opisy audiodeskrypcyjne z opowieścią kuratorską, muzyką na żywo, dotykiem, zapachem, tworząc synestezyjny kontekst dla dzieł sztuki.
Powstał rodzaj narracji i przekazu, w którym opisy audiodeskrypcyjne rozbudowane zostały opowieścią kuratorską Pani dr Katarzyny Płonki-Bałus, muzyką prezentowaną na żywo, która korespondowała z czasem powstania dzieła, tematyką kolekcji bądź z osobą artysty, z możliwością dotyku przedmiotów, materii organicznych oraz z możliwością czucia zapachów, które tworzyły dodatkową aurę oprowadzenia.

Założeniem koncepcji było również wzbudzenie u odbiorców wyższego stopnia wrażliwości w przyjęciu sztuki – w tym przypadku – jej synestezyjnego odbioru. Przywołana w tytule funkcja trzeciego oka – przenosiła odbiorców w przestrzeń wyższej świadomości.

Dzięki zróżnicowaniu grupy odbiorców – połączeniu osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością narządu wzroku i uczniów klas licealnych – zrodziła się sytuacja, w której widoczna stała się potrzeba szczególnej wrażliwości – wrażliwości we wzajemnej relacji pomiędzy odbiorcami, ta zaś – pomogła w autentycznym przeżywaniu i odbiórze dzieła sztuki.
Uczniowie klas licealnych zostali wcześniej przygotowani do pomocy w oprowadzaniu osób z dysfunkcjami wzroku.

 


 


małopolska

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Współpraca

mnk

Share:
  • 392
  • 1