Wizja Fundacji Equinum:

         „Variatio delectat ” – rozmaitość cieszy 

Misja Fundacji Equinum:

Kierunek działania i rozwoju Fundacji określają założone cele:

–  promowanie i popularyzacja wartościowych zjawisk z obszaru literatury, muzyki, teatru, tańca i sztuk wizualnych

– inicjowanie działań na rzecz rozwoju creative industries – sektorów kreatywnych szeroko rozumianych jako przedsięwzięcia związane z rozprzestrzenianiem dóbr o charakterze twórczym które przekładają się na rozwój kultury także  przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii cyfrowych i teletechnicznych.

– inicjowanie i realizacja innowacyjnych działań na rzecz rozwijania ekspresji twórczej, warsztatu i kreatywności, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych, a w szczególności odbiorców zamieszkujących tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacji kulturalnej i artystycznej.

– promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej regionów i krajów jako źródeł  inspiracji twórczej dla różnorodnych działań artystycznych.

– budowy platformy współpracy kultury, mediów i biznesu wynikającej z idei Corporate Cultural And Social Responsibility – kulturowej i społecznej odpowiedzialności biznesu.