Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Troyes ⇓
Jean RIUGANE de CHANTELOUP

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu
Dagmara Luković

Instytut Polski w Wilnie
Marcin Łapczyński – Dyrektor, Radca Prawny RP w Wilnie

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Erywaniu
Marek Reszuta – Chargé d’affaires

Marek Grabski –

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
Zbigniew Mazur – Dyrektor