Narodowe Centrum Kultury przystąpiło do współpracy z  Fundacja Equinum w projekcie pod nazwą „Wacław z Szamotuł. Opera Omnia+” którego celem jest rekonstrukcja kompozycji Wacława z Szamotuł oraz utrwalenie w powszechnej pamięci dorobku artystycznego polskiego renesansowego kompozytora.

Projekt zakładał realizację działań o charakterze naukowo-badawczym oraz edukacyjnym i obejmował przeprowadzenie kwerendy, zestawienie, analizę z rekonstrukcją oraz redakcję i edycję kompozycji Wacława z Szamotuł, które zrekonstruowane zostały na podstawie odkrytych fragmentów zapisu nutowego – kart głosowych pochodzących ze znalezisk w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej z roku 2016 oraz kart głosowych zachowanych w bibliotekach w Ratyzbonie i Monachium.

Fundacja Equinum posiada wyłączne prawo do światowego prawykonania utworów (prapremier) powstałych wskutek realizacji Projektu w następujących miejscach i dniach – w Krakowie 29 marca 2018 oraz 30 marca 2018 r. w Szamotułach – koncertów w ramach Festiwalu Misteria Paschalia w roku 2018.

Autorem rekonstrukcji „Lamentationes” opartej na historycznych modelach jest Profesor Marc Lewon, autorem prawykonania jest zespół Cracow Singers pod kierunkiem artystycznym Agnieszki Budzińskiej-Bennett.

Share:
  • 552
  • 0