7 maja 2018 r.  w Aram Khachaturian Concert Hall w Erywaniu (Armenia) odbył się nadzwyczajny koncert dla uczczenia jubileuszu 85. urodzin Krzysztofa Pendereckiego – „Heritage of choral music. Penderecki”. Krakowski chór „Cracow Singers” oraz Narodowy Chór Armenii „Hover” pod artystycznym  kierunkiem Macieja Tworka wspólnie wykonały a cappella utwory Krzysztofa Pendereckiego.

Za przygotowanie krakowskiego chóru odpowiedzialny był Karol Kusz, zaś zespół z Armenii przygotowała Sona Hovhannisyan. Koncertu w Aram Khachaturian wysłuchało prawie 600 osób! Koncert w Erywaniu był realizacją zadania pt. „Heritage of choral music. Penderecki. Cracow Singers, Hover Chamber Choir of Armenia wspólne wykonanie” w ramach grantu z Ministerstwa Kultury. Miasto Kraków pomogło dopiąć finansowanie przedsięwzięcia przeznaczając środki na zabezpieczenie całości budżetu.

Muzyka Krzysztofa Pendereckiego na chór a cappella związana jest szczególnie ze sferą sacrum. Kompozycje te stanowią wyodrębnione części w ramach wielkich form wokalno- instrumentalnych lub zakomponowane są jako utwory samodzielne, zazwyczaj dedykowane przyjaciołom lub związane z określonymi wydarzeniami. Warstwa słowna utworów zaczerpnięta jest często z tekstów biblijnych i liturgicznych (liturgii łacińskiej, a także prawosławnej) o różnej formie, treści i charakterze (modlitewnym, pochwalnym, lamentacyjnym, błagalnym czy medytacyjnym.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz z Programu Ministra pn. Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2018 – Promesa
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”

Share:
  • 591
  • 0