Sound & Picture

Posted on Paź 20th, 2018 in Projekty

Cel strategiczny.

Upowszechnianie wiedzy na temat wybranych obiektów UNESCO dzięki formule – skojarzenia muzyki i obrazu, które powiązane z kontekstem kulturowym obiektu przekazane zostaną za pomocą nowoczesnych i atrakcyjnych sposobów promocji i edukacji.

Odbiorcy projektu.

Projekt dedykowany jest w szczególności młodym odbiorcom. Powszechny, wykorzystujący nowe rozwiązania technologiczne i komunikacyjne sposób promocji pobudzi odbiorców do dalszych, głębszych eksploracji miejsc i kultur.